APELURI - UNBR

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a transmis spre informare :

- APELUL Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România cu privire la aplicarea corectă a reglementărilor cuprinse în Noile Coduri în interesul ocrotirii efective a dreptului de acces la justiție și pentru realizarea unei justiții efective, în care să triumfe dreptatea bazată pe lege. Adoptat de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România în ședința din 29 - 30 iunie 2013.

- APELUL Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România privind asigurarea garanţiilor dreptului de acces la instanta prin reglementarile in materia taxelor judiciare de timbru. Adoptat de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România în ședința din 29 - 30 iunie 2013.