Examen de primire in profesia de avocat - sesiunea septembrie 2013

Publicam hotararile
 
 

Hotararea nr.713/29.06.2013 a Consiliului UNBR pentru organizarea examenului de primire in profesia de avocet sesiunea septembrie 2013.

Hotararea nr.693/2013 a Consiliului UNBR pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011.

Hotararea nr.04/2011 a Consiliului UNBR - forma actualizata - include completările aduse prin Hotărârea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. - a Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 4 din 08 iulie 2011, republicată, prin care a fost adoptat Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv) și de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice