FOARTE IMPORTANT !!! DECLARATII 200

NOTIFICARE
 
 
Afişăm alăturat listele celor care nu au depus DECLARATIA 200 pentru anii 2010, respectiv 2011, cu meţiunea că potrivit dispoziţiilor art.22 alin.4 din Statutul CAA
 
Avocatul care nu a plătit contribuţia maximă este obligat să depună la filială sau la sucursală, în fiecare an, copia declaraţiei privind veniturile realizate din profesie, depusă la organele fiscale şi copia deciziei definitive de impunere, în cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia de către organul fiscal.”
         
Lista va fi înaintată Consiliului Baroului Cluj pentru luarea măsurilor legale.
 
Termen limita de depunere a declaratiilor restante 06.06.2013
 
        Presedinte,                                                                                          
Av. Eugen Constantin Iordachescu