Hotarari 2006

 

Hotărârea nr.182 / 2006 - Privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească avocatul îndrumător

Hotărârea nr.163 / 2006 - Privind repartizarea avocaţilor în cauzele unde se solicită asistenţă din oficiu
Hotărârea nr.63 / 2006 - Privind alte situatii ivite si supuse spre soluţionare în şedinţa Cosnililui Baroului din 4 mai 2006
Hotărârea nr.62 / 2006 - Privind diverse situaţii sesizate sau constatate de avocaţi cu privire la practicarea ilegală a profesiei de avocat
Hotărârea nr.55 / 2006 - Privind interviurile pentru primirea în profesia de avocat
Hotărârea nr.40 / 2006 - Privind anteproiectul de lege a profesiei legale propus de Baroul Bucureşti
Hotărârea nr.37/ 2006 - Privind rezultatele interviului pentru primirea în profesia de avocat din data de 3 aprilie 2006
Hotărârea nr.36 / 2006 - Privind amenajarea biroului de asistenţă juridiciară Dej
Hotărârea nr.35/ 2006 - Privind interzicerea activitatilor de comert la garderoba Tribunalului
Hotărârea nr.34 / 2006 - Privind modalitatea de repartizare a cauzelor care implica asistenta judiciara gratuita
Hotărârea nr.30 / 2006 - Privind procedura de suspendare a avocaţilor cu peste 3 luni restanţe la plata contribuţiilor
Hotărârea nr.19 / 2006 - Privind procedura de soluţionare a plângerilor
Hotărârea nr.17 / 2006 - Privind numirea responsabililor de departamente
Hotărârea nr.16 / 2006 - Privind numirea Prodecanului Baroului Cluj pentru mandatul 2006-2010
Hotărârea nr.4 / 2006 - Privind obligativitatea tuturor avocaţilor de a depune la secretariatul Filialei Cluj a CAA o copie a declaraţiei de venituri din profesii libere
Hotărârea nr.2 / 2006 - Privind art.24-2 din Legea nr.51/1995
Hotărârea nr.1 / 2006 - Privind termenul de valabilitate a deciziei de primire în profesia de avocat