ANUNT !!! ÎNSCRIERE CURSURI INPPA STAGIARI an I - 2013

A N U N Ţ
 
ÎNSCRIERE CURSURI INPPA STAGIARI an I - 2013
 
Înscrierile pentru anul I de pregătire profesională iniţială 2013 organizat de I.N.P.P.A. se fac în perioada 13 martie – 8 mai 2013.
 
Dosarele se depun personal la secretariatul Centrului Teritorial Cluj al INPPA (Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca nr. 4 ap. 16 – de luni până vineri, între orele 11.30-13.30)  şi vor cuprinde:
-      dosar plic
-      cererea de înscriere eliberată de secretariat, poate fi descarcată pe www.inppa-cluj.ro din secţiunea Pregatire initiala/ Formular
-      cópii atestate de avocat ca fiind conforme cu originalul după:
o   cartea de identitate
o   legitimaţia/cardul de identitate pentru avocat valabil pentru anul în curs
o   diploma de licenţă şi supliment la diplomă/foaia matricolă
o   decizia de primire în profesia de avocat
o   decizia de înscriere în barou
o   contractul actual de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei.
 
Taxa de înscriere este în cuantum de 500 lei şi se achită astfel:
-      numerar, în momentul depunerii dosarului
-      prin transfer bancar în contul INPPA CENTRUL TERITORIAL CLUJ deschis la Banca Transilvania:
RO81 BTRL 0130 1205 S425 23XX (în acest caz, în momentul depunerii dosarului se va prezenta copie după ordinul de plată)
 
Cursanţii INPPA vor achita în anul II de studiu taxa de 700 lei, iar în perioada premergătoare examenului de absolvire a INPPA o taxă de examinare în cuantum de 700 de lei.

Documente