Adunarea Generala a Filialei Cluj a CAA 2013

Consiliul de Administratie al Filialei Cluj a C.A.A., in temeiul art.147 din Statutul CAA , convoaca Adunarea Generala a Filialei Cluj a C.A.A. pe data de 5 martie 2013 , incepand cu ora 16,00 , la Hotel Napoca , Str.O.Goga Nr.1, cartierul Grigorescu.
 
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR FILIALA CLUJ
- 2013 -
ORDINEA DE ZI
 
Partea I – Deschiderea Adunării Generale
Mesajul Presedintelui – Av. Eugen Constantin Iordachescu
Partea II - Desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale
- Prezentarea proiectului Ordinii de zi şi aprobarea acesteia
- Prezentarea Dării de seamă privind activitatea CAA-Filiala Cluj pe anul 2012
- Prezentarea situaţiei veniturilor şi cheltuielilor CAA-Filiala Cluj pe anul 2012
- Prezentarea Proiectului de Buget al CAA-Filiala Cluj pentru anul 2013
- Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a CAA-Filiala Cluj privind activitatea financiar contabilă din 2012
Dezbaterea materialelor
- Dezbateri pe marginea materialelor prezentate
- Descărcarea Consiliului de Administraţie al CAA-Filiala Cluj
- Hotărârea privind aprobarea documentelor prezentate şi a bugetului financiar pentru anul 2013
 
Închiderea lucrărilor
 
Preşedinte,
Av. Constantin Eugen Iordăchescu