Adunarea Generala a Baroului Cluj 2013

Consiliul Baroului Cluj , in temeiul art.53 din Legea nr.51/1995, convoaca Adunarea Generala a Baroului Cluj pe data de 5 martie 2013, incepand cu orele 16,00, la Hotel Napoca , Str.Octavian Goga nr.1, cartierul Grigorescu.
Depunerea candidaturilor pentru delegatii la Congresul Avocatilor 2013 se poate face pana cel mai tarziu la data de 1 martie 2013, la secretariatul Baroului Cluj.

Avocatii nou inscrisi in profesie vor depune Juramantul Avocatului la orele 15,00.
 
Absenta nejustificata a avocatilor va fi considerata abatere disciplinara si va fi sanctionata conform legii.
 
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A BAROULUI CLUJ
- 2013 -
ORDINEA DE ZI
 
Partea I – Deschiderea Adunării Generale
Mesajul decanului Baroului Cluj av. Stanca Ioana Gidro
Partea II - Desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale
- Prezentarea proiectului Ordinii de zi şi aprobarea acesteia
- Prezentarea Raportului Consiliului Baroului Cluj privind activitatea desfăşurată în anul 2012
- Prezentarea Raportului Financiar Contabil al Baroului Cluj pentru anul 2012
- Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a Baroului Cluj privind activitatea financiar contabilă din 2012
- Prezentarea Proiectului de Buget al Baroului Cluj pentru anul 2013
- Prezentarea Raportului Administratorului SC ADVOSERV SRL privind activitatea desfăşurată de societate în anul 2012, a situaţiilor financiare pe anul 2012 şi a proiectului de buget pe anul 2013
- Prezentarea Raportului de activitate al INPPA Centrul Teritorial Cluj privind activitatea desfăşurată în anul 2012
Partea III – Dezbateri
- Dezbateri pe marginea materialelor prezentate.
- Descărcarea Consiliului Baroului cu privire la activitatea şi gestiunea sa
- Hotărârea privind aprobarea documentelor prezentate şi a bugetelor financiare pentru anul 2013
Partea IV - Alegerea delegaţilor pentru Congres
 
Închiderea lucrărilor

Decan, Dr.Av. Stanca Ioana Gidro