Anunt UNBR - Scoala de vara - Universitatea din Cambridge

U.N.B.R.
Data: 01/02/2013
 
 
Catre,
 
TOATE BAROURILE
 
 
    Vă transmitem alăturat înştiinţarea primită din partea Universităţii din Cambridge referitoare la cursurile Şcolii de vară asupra procedurilor judiciare engleze, care se vor desfăşura în perioada 8 iulie – 2 august 2013.
    Cursurile se vor concentra asupra aspectelor din sistemul legal şi judiciar englez şi sunt dedicate studenţilor în drept şi juriştilor din ţări ale căror sisteme nu se bazează pe Common Law-ul englez.
    Detalii asupra acestor cursuri sunt accesibile prin accesarea site-ului www.ice.cam.ac.uk/elm 
 
Secretar General,
Av. Constantin PARASCHO