Anunţ privind suplimentarea tutorilor în cadrul Programului de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM”

Anunţ privind suplimentarea tutorilor în cadrul Programului de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM
 
Anunţam prin prezenta suplimentarea tutorilor pentru Programul de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM” cu încă 6 tutori. În aceste sens în perioada 10-12 octombrie 2012, Baroul Cluj colectează dosare de înscriere în cadrul Programului de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM”, realizat în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept. Preluarea dosarelor se incheie in data de 12.10.2012 orele 14,00.
 
Dosarul de înscriere va cuprinde: o scrisoare de intenţie, schiţa spaţiului de care dispune cabinetul/societatea de avocatură şi numele tutorelui desemnat în prealabil, copie a certificatului de formator acreditat CNFPA, împreună cu legitimaţia de avocat în copie. Scrisoarea de intenţie va cuprinde obligatoriu următoarele:
-      informaţii referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate;
-      angajamentul cu privire la participarea activă şi efectiva la program pe tot parcursul său;
-      modalitatea de asigurare a îndrumării studenţilor (2 studenţi / 2 luni (în paralel), minim 4ore/zi; sau câte 1 student / luna, timp de 2 luni (consecutiv), minim 6 ore/zi).
 
Avocaţii care au depus dosare de înscriere în perioada 1-15 februarie 2012 vor depune doar o adresă de menţinere a cererii iniţiale şi copie a certificatului de formator acreditat CNFPA. De asemenea vor menţiona dacă au intervenit modificări faţă de datele iniţiale.
 
Programul de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM” presupune repartizarea studenţilor de anii de studii II şi III de la Facultatea de Drept la cabinete şi societăţi de avocatură pentru desfăşurarea unui stagiu de practică. Studenţii vor fi repartizaţi în serii de practică, fiecare serie cu durată maximă de 2 luni. Studenţii vor fi antrenaţi în activităţile cabinetelor şi societăţilor de avocatură la care au fost repartizaţi, iar performanţa lor va fi monitorizată de câte un tutore de practică.
 
Tutorii de practică desemnaţi de către partenerii de practică selectaţi vor fi remuneraţi pe parcursul desfăşurării stagiilor de practică.
 
Mai multe detalii cu privire la criteriile de eligibilitate puteţi găsi la adresa www.baroul-cluj.ro , pagina Program de Practica Profesionala Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM.