Informari Asociatia Romana pentru Custodie Comuna

Publicam alaturat adrese primite de la ARPCC privind cauze cu minori. http://www.arpcc.ro/

 

Către: avocaţii implicaţi în cauze cu minori

Via: registraturile barourilor judeţene (vă mulţumim pt. bunăvoinţa de a transmite mai departe către avocaţii implicaţi)
 
Bună ziua,
 
Avem plăcerea să vă punem la dispoziţie o traducere realizată de voluntarii ARPCC. Este vorba de cauza CENGİZ  KILIÇ împotriva TURCIEI, cauză în care Turcia a fost condamnată pentru încălcarea  Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
 
Un sumar al respectivei decizii poate fi consultat mai jos:
 
“Punctul decisiv, în acest caz, rezidă, prin urmare, în a şti dacă autorităţile naţionale au luat toate măsurile care le-ar putea fi, în mod rezonabil, cerute ca parte a procedurii care avea ca obiect exercitarea dreptului la custodie, a celui de vizită şi al celui de reunire a reclamantului cu fiul său. Deşi reclamantul a formulat demersuri repetate spre a-şi menţine relaţiile personale cu fiul său sau de informare a Curţii cu privire la faptul că dreptul său de vizită a fost obstrucţionat de către mama copilului, autorităţile au fost pasive în protejarea dreptului reclamantului care nu a avut decât un contact foarte limitat cu copilul său, pe perioade de până la doi ani. Durata de timp fără contact adecvat între reclamant şi fiul său a jucat un rol determinant în dobândirea unei atitudini de respingere pe care acesta din urmă a arătat-o faţă de tatăl său. Autorităţiile nu au produs probe care sa arate că au încercat să împace părţile în cererile lor respective sau ar fi luat măsuri pentru a facilita executarea voluntară a hotărârilor judecătoreşti. Curtea a amintit că, dacă măsuri coercitive privind copiii nu sunt de dorit în acest domeniu sensibil, utilizarea de sancţiuni nu ar trebui să fie respinsă în cazul unui comportament în mod evident ilegal al părintelui rezident (a se vedea, Cauza Maire vs. Portugalia, nr. 48206/99, § 76, CEDO 2003-VII). Cu toate acestea, în acest caz, instanţele naţionale par să fi făcut economie de astfel de măsuri vis-à-vis de mama copilului. Curtea estimează că neluând toate măsurile practice care ar fi fost necesare în circumstanţele cauzei, statul-pârât nu a reuşit să îndeplinească obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 8 din Convenţie”.
 
Pentru mai multe informaţii cu privire la acest caz vă rugăm să accesaţi acest link.
 
Cu deosebită consideraţie,
Colectivul ARPCC
 
 
Către: avocaţii implicaţi în cauze cu minori
Via: registraturile barourilor judeţene (vă mulţumim pt. bunăvoinţa de a transmite mai departe către avocaţii implicaţi)

Custodia copiilor in Suedia - Evolutii Recente

Bună ziua,


Vă prezentăm în cele ce urmează un articol cu privire la evoluţia custodiei copiilor în Suedia, articol ce are ca autor pe Johanna Schiratzki.

Noua legislație cu privire la custodie (autoritatea părintească), locuință și acces (legături personale) a intrat în vigoare în Suedia la data 1 Octombrie 1998. Cele mai importante schimbări includ: autoritatea instanței de a emite sentințe care să impună autoritatea părintească comună, inclusiv aranjamente de tip custodie comună fizică (n.t. autoritate părintească cu locuință alternantă) chiar împotriva dorințelor unuia dintre părinți; autoritatea instanței de a stabili locuința copilului și programele de legături personale ale copilului conform cu noua realitate a custodiei comune; autoritatea Consiliului Bunăstării Sociale de a accepta acordul părinților (n.t. este vorba de procedura soluţionării extrajudiciare a divorţurilor) în privința custodiei, locuinţei și termenilor de acces la copil. În Suedia nu se mai pun la îndoială beneficiile custodiei comune. Cu toate acestea apar totuși anumite preocupări.
Din păcate, legea nu poate pune capăt conflictelor din familie. Indiferent prevederile legale, unele relații familiale sunt foarte afectate de disputele post divorț. Atât copiii cât și adulții sunt afectaţi negativ. Se consideră că legea ar putea ajuta la reducerea efectelor acestor situații distructive, oferind forme mai mult sau mai puțin sofisticate de soluționare a litigiilor în cadrul familiei. O modalitate de a reduce conflictele familiale este aceea de a accepta existența separării și divorțului. Statisticile arată că în mare măsură populația suedeză a acceptat acest lucru ca o modalitate de a rezolva conflictele din familie.  

Pentru mai multe informaţii cu privire la acest articol vă invităm să accesaţi următorul link

Cu deosebită consideraţie,
Colectivul ARPCC
 
 
Către: avocaţii implicaţi în cauze cu minori Via: registraturile barourilor judeţene (vă mulţumim pt. bunăvoinţa de a transmite mai departe către avocaţii implicaţi)

Stabilirea custodiei minorului în sistemul juridic al SUA

Bună ziua,
 
Avem plăcerea să vă propunem un articol scris de către reputatul psiholog Joan Kellycare prezintă o imagine de ansamblu asupra procesului decizional de stabilire a custodiei minorului şi descrie procedurile din acest domeniu aflate în vigoare în Statele Unite. Sunt examinate modul în care părinţii şi instanţa decid asupra custodiei şi accesului părintelui necustodian la copilul său minor, precum şi modificările apărute în ultimele decenii în tiparele programului de vizită. Sunt puse în discuţie atât impactul reformelor legislative cât şi implementarea unor rezoluţii judiciare recente şi a unor intervenţii educaţionale; de asemenea,  sunt sugerate recomandări pentru politici şi practici în domeniu.
 
Stabilirea custodiei minorului în favoarea unuia dintre părinţi în cadrul procesului de divorţ a devenit o problemă tot mai dificilă în ultimele câteva decenii. Întrucât reglementările clare pe baza cărora se decidea în asemenea situaţii au fost înlocuite cu standarde mai puţin definite şi întrucât normele sociale au diminuat importanţa diferenţelor de gen la locul de muncă şi în cadrul familial, a crescut incertitudinea privind rolul potrivit fiecăruia dintre părinţi în viaţa minorului, după divorţ. Fără reglementări juridice clare, considerarea nevoilor minorului s-a impus ca prioritară în procesul decizional, iar stabilirea custodiei după divorţ a devenit o chestiune impredictibilă şi puternic emoţională pentru părinţi.
 
Pentru mai multe informaţii cu privire la acest articol vă invităm să accesaţi următorul link.

Cu deosebită consideraţie,
Colectivul ARPCC