Anunt UNBR - organizare examen de absolvire a cursurilor INPPA

U.N.B.R.
Către,


> TOATE BAROURILE
- În atenţia Doamnei / Domnului DECAN


> I.N.P.P.A. Central (Bucureşti)
- În atenţia Domnului Director executiv av. dr. Traian BRICIU


> Centrele Teritoriale ale I.N.P.P.A.
În atenţia Doamnei / Domnului Director Executiv al Centrului


În şedinţa comună a Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A. şi a Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 4 februarie 2012 s-a decis ca I.N.P.P.A. Central (Bucureşti) şi Centrul teritorial I.N.P.P.A. Craiova să organizeze examen de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A., corespunzător calendarului aferent frecventării cursurilor I.N.P.P.A. (seria mai 2011), începând cu data de 27 februarie 2012.
Candidaţii care au urmat cursurile I.N.P.P.A. şi care au fost declaraţi respinşi la examenul de absolvire, sesiunea noiembrie 2011 se vor putea înscrie la acest examen exclusiv la I.N.P.P.A. Central (Bucureşti). Fac excepţie cursanţii Centrului Teritorial I.N.P.P.A. Craiova, care se pot înscrie la acest centru.
Procedura de înscriere la examen se poate consulta pe site-ul I.N.P.P.A. Central (Bucureşti).

PREŞEDINTE U.N.B.R.,
av. dr. Gheorghe FLOREA