IMPORTANT !!! Programul de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM”

 

A fost creata o pagina dedicata acestui program in sectiunea Pentru Avocati intitulata Program de Practica Profesionala Ab ACADEMIA Ad ADVOCATUM. Toate informatiile ulterioare privind derularea acestui program vor fi puse la dispozitie in cadrul acestei pagini dedicate.

 

„Anunţ privind selecţia partenerilor de practică în cadrul Programului de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM”


În perioada 1-15 februarie 2012, Baroul Cluj colectează dosare de înscriere în cadrul Programului de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM”, realizat în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept.

Dosarul de înscriere va cuprinde: o scrisoare de intenţie, schiţa spaţiului de care dispune cabinetul/societatea de avocatură şi numele tutorelui desemnat în prealabil, împreună cu legitimaţia de avocat. Scrisoarea de intenţie va cuprinde obligatoriu următoarele:
- informaţii referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate;
- angajamentul cu privire la participarea activă şi efectiva la program pe tot parcursul său;
- modalitatea de asigurare a îndrumării studenţilor (2 studenţi / 2 luni (în paralel), minim 4ore/zi; sau câte 1 student / luna, timp de 2 luni (consecutiv), minim 6 ore/zi).
Programul de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM” presupune repartizarea a 400 de studenţi de la Facultatea de Drept din anii II şi III de studii la 40 de cabinete şi societăţi de avocatură pentru desfăşurarea unui stagiu de practică. Studenţii vor fi repartizaţi în 5 serii de practică, a câte 80 de studenţi în fiecare serie cu durată medie de 2 luni. Studenţii vor fi antrenaţi în activităţile cabinetelor şi societăţilor de avocatură la care au fost repartizaţi, iar performanţa lor va fi monitorizată de câte un tutore de practică.


Criterii de eligibilitate a partenerilor de practică:

1. criteriul vechimii
- vor îndeplini condiţiile de participare la procedura de selecţie a partenerilor de practică, reprezentanţii formelor de exercitare a profesiei înscrise în tabloul avocaţilor Baroului Cluj cu vechime in profesie de cel puţin 6 ani
- din totalul de 40 parteneri de practică ce vor fi admişi în program, un număr de 7 vor avea vechimea cuprinsă între 2 şi 6 ani, iar 33 vor avea vechimea de peste 6 ani.

2. criteriul reputaţiei profesionale
- candidaţii la procedura de selecţie a partenerilor de practica trebuie să se bucure de reputaţie profesionala neştirbita, fără sancţiuni disciplinare sau de altă natură aplicate

3. criteriul disciplinei privind obligaţiile profesionale
- candidaţii la procedura de selecţie a partenerilor de practică nu pot avea în istoric suspendări pentru neplata contribuţiilor obligatorii prevăzute de Legea nr.51/1995 şi Statutul profesiei de avocat


4. criteriul suportului acordat profesiei
- vor avea prioritate în procedura de selecţie a partenerilor de practică acei candidaţi care au desfăşurat activităţi în favoarea Baroului Cluj, INPPA Cluj sau a Filialei Cluj a C.A.A.R.

5. criteriul locaţiei
- pot participa la procedura de selecţie a partenerilor de practica doar candidaţii care au sediul profesional principal în Cluj-Napoca

6. criteriul spaţiului disponibil
- pot participa la procedura de selecţie a partenerilor de practică doar candidaţii care au un grad de încărcare al spaţiului profesional care să permită funcţionarea corespunzătoare a activităţii formei de exercitare a profesiei împreună cu colaboratorii (stagiari şi/sau definitivi) şi să asigure buna desfăşurare a îndrumării pentru studenţii repartizaţi prin Programul de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM”

Cu excepţia criteriului vechimii şi a criteriului locaţiei, criteriile enumerate nu constituie criterii absolute de eligibilitate.