Anunt inscrieri pentru anul de pregătire profesională iniţială 2012 organizat de I.N.P.P.A.

Înscrierile pentru anul de pregătire profesională iniţială 2012 organizat de I.N.P.P.A. se fac în perioada 30 ianuarie – 29 februarie 2012.În anul de pregătire profesională iniţială 2012 pot fi admişi avocaţii stagiari care fac dovada efectuării unui an de stagiatură calculat de la data înscrierii în evidenţele (pe tabloul) baroului până la data de 31 martie 2012 inclusiv.Dosarele se depun personal sau prin procura la secretariatul Centrului Teritorial Cluj al I.N.P.P.A. (Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca nr. 4 ap. 16 – de luni până vineri, între orele 12.00-14.00) şi vor cuprinde:

- dosar plic

- cererea de înscriere eliberată de secretariat, poate fi descarcată de pe site www.inppa-cluj.ro din secţiunea “Pregatire initiala/ Formular”

- acordul Baroului din care fac parte stagiarii, de a urma cursurile la INPPA Cluj in anul de pregatire 2012

- cópii atestate de avocat ca fiind conforme cu originalul după:

o cartea de identitate,

o legitimaţia/cardul de identitate pentru avocat valabil pentru anul în curs,

o diploma de licenţă şi foaia matricolă,

o decizia de primire în profesia de avocat,

o decizia de înscriere în barou,

o contractul actual de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei.Taxa de înscriere este în cuantum de 700 lei si se achită astfel:

- numerar, în momentul depunerii dosarului

- prin transfer bancar în contul INPPA CENTRUL TERITORIAL CLUJ deschis la Banca Transilvania : RO81 BTRL 0130 1205 S425 23XX (în acest caz, in momentul depunerii dosarului se va prezenta copie după ordinul de plată)Cursanţii I.N.P.P.A. vor achita în perioada premergătoare examenului de absolvire a Institutului o taxă de examinare în cuantum de 700 de lei