Prezentare proiect "Vin codurile !" initiat de Consiliul Superior al Magistraturii

Bună ziua,

Vă prezint proiectul “Vin Codurile!” inițiat de Consiliul Superior al Magistaturii în luna mai a acestui an, care își propune atingerea a două
obiective:
- unul principal: pregătirea cunoașterii și implementarea noilor coduri de catre toți profeșioniștii dreptului.
- unul secundar: cunoașterea legislației fundamentale de către populație și mai ales de către justițiabili.

Întrucât Noul Cod Civil a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, vă contactăm la sugestia d-lui judecător Cristi Danilet, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care invită să devină contributori ai platformei online iurispedia.ro, produsă în cadrul proiectului “Vin Codurile”, toți profesioniștii care performează în această arie de activitate. Aceștia sunt invitați să contribuie la comentarea online a articolelor Noului Cod Civil, pentru a fi disponibile gratis tuturor celor interesaţi. Mai multe detalii aici.

În calitate de contributor, dumneavoastră puteți să postați propriile comentarii la articolele, secţiunile sau capitolele din codul civil. De asemenea, aveți posibilitatea să îmbunătăţiți comentariile existente deja, dupa ce, în prealabil, v-ați creat un cont de utilizator.

Implicându-vă în desfăsurarea acestui proiect:
- veți fi la curent tot timpul cu noile modificari ale Noului Cod Civil;
- instrumentul online de tip e-learning fiind principala componentă, articolele și comentariile dumneavoastra vor fi vizionate de un număr foarte mare de cititori;
- veti fi cunoscut ca și contributor alături de nume mari ale activității juridice din România: magistraţi, avocaţi, profesori, magistraţi pensionari, asimilaţi ai magistraţilor, notari, grefieri cu studii juridice, formatori etc.

Suntem siguri că veți găsi salutară inițiativa noastră și veți fi de acord cu propunerea de a deveni contributor. Asteptăm să vă regăsim comentariile pe site-ul www.iurispedia.ro.

Vă rugăm să distribuiți acest e-mail tuturor membrilor baroului Cluj, profesioniști ai dreptului.

Cu stimă,
Irina Pop

Coordonator Iurispedia
+40 720 425 044
irina.elyzabeth@gmail.com
 

 

PROIECTUL `VIN CODURILE!`Contextul general
Noul Cod civil (Legea 287/2009) a fost publicat în Monitorul Oficial în anul 2009 şi va intra în vigoare în 1 oct. 2011. Probabil în cel mult un an vor intra în vigoare şi celelalte trei noi coduri.
Noul Cod Civil a fost modificat substanţial prin Legea nr. 71/2011, care nu se rezumă la punerea în aplicare a dispoziţiilor sale, ci şi modifică aproximativ 15-20% din Cod.
Încă nu există manuale sau doctrină amplă cu privire la noua legislaţie.

Obiectiv general
Proiectul `Vin Codurile!` demarat de CSM îşi propune atingerea a două obiective:
- unul principal: pregătirea cunoaşterii şi implementarea noilor coduri de către toţi profesioniştii dreptului
- unul secundar: cunoaşterea legislaţiei fundamentale de către populaţie şi mai ales de către justiţiabili. În felul acesta, dacă oamenii îşi cunosc drepturile şi obligaţiile, vor fi prevenite unele litigii; pentru litigiile declanşate, cunoaşterea regulilor procesuale vor determina o desfăşurare cu celeritate a proceselor.

Scop specific
Proiectul vizează aplicarea unitară a legii. Dacă de la bun început noile coduri se vor aplica corect, se va crea o practică judiciară unitară. Aceasta pentru că este evident că primele hotărâri pronunţate de instanţe vor circula rapid printre judecători şi avocaţi pentru a fi luate ca exemplu în speţe similare.

Necesităţi .
Pentru a avea o jurisprudenţă corectă şi unitară, este nevoie de:
- actul normativ în formă finală (pentru ca practicienii să-l cunoască)
- formare rapidă şi temeinică (pentru ca practicienii să-l aplice)

Etapa I: Intrarea în vigoare a Noului Cod Civil (NCC)

Decizia CSM
Timpul extrem de scurt, lipsa unui plan pentru informarea populaţiei şi mai ales de formare a magistraţilor cu privire la noua reglementare, precum şi lipsa în bugetul INM a resurselor necesare a determinat Plenul Consiliului Superior al Magistraturii ca în data de 26 mai 2011 să aprobe iniţierea unui grup de lucru al cărui obiectiv este stabilirea şi planificarea măsurilor necesare pregătirii sistemului de justiţie pentru intrarea în vigoare a Codului civil.
Din partea CSM, membrii în acest Grup s-au oferit jud. Cristi Danileţ (coordonator) şi jud. Adrian Neacşu, membri CSM.

Grupul interinstituţional
În data de 2 iunie 2011 a avut loc şedinţa de constituire a acestui Grup de lucru interinstituţional pentru implementarea NCC, care să coordoneze etapa de pregătire şi aplicare a noului cod. La următoarele şedinţe au fost identificate şi alte entităţi care să fie implicate.

În momentul de faţă, Grupul are următoarea alcătuire:
- instituţii de formare a practicienilor dreptului: Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român, Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti, Institutul Bancar Român; încă nu a răspuns invitaţiei Institutul de Cercetări Juridice.
- autorităţi în responsabilitatea cărora intră formarea practicienilor: Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Public, Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România. Pentru bunul mers al proiectului `Vin Codurile!` aceste instituţii vor încheia un protocol de colaborare permanentă.
- asociaţii profesionale şi sindicate: Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Asociaţia Naţională a Magistraţilor Pensionari din România, Asociaţia personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din România – Pro Justiţia, Federaţia Naţională Sindicală a personalului auxiliar din instanţe şi parchete Projust;
- societate civilă: Centrul de Resurse Juridice, Societatea Academică Română, asociaţia LideriJust, Societatea pentru Justiţie, Institutul Român de Training, asociaţia TATA, Clubul de Drept
- site-uri de specialitate: Juridice.ro, Euroavocatura.Ro. Ne-au mai contactat, DreptOnline.ro, seminariionline.ro, Avocatnet.ro. Va mai fi contactat www.privesc.eu

Importanţa Grupului:
Pentru prima dată s-au reunit la aceeaşi masă reprezentanţi ai judecătorilor, procurorilor, grefierilor, avocaţilor, notarilor publici, executorilor judecătoreşti şi societăţii civile cu scopul de a se implica în identificarea unor modalităţi adecvate de implementare a noului cod.
Practic, Grupul va asigura legătura dintre instituţiile cu atribuţii în formarea profesioniştilor şi să faciliteze luarea unor decizii la nivelul fiecăreia dintre acestea.
Sunt vizate punerea în comun a resurselor disponibile şi asigurarea unei comunicări între instituţii a informaţiilor legate de pregătirea profesioniştilor în drept şi găsirea unor forme rapide şi adecvate de intensificare a acestora.

Sesiuni de lucru:
Până în prezent au fost realizate trei întâlniri
- 2 iunie 2011
- 9 iunie 2011
- 22 iunie 2011
- 8 iulie 2011
- 27 iulie 2011
- 11 August 2011
- 5 septembrie 2011

Conţinutul programului a fost adus la cunoştinţa preşedinţilor curţilor de apel organizată la Mamaia în 17-18 iunie 2011. De asemenea, documentele utilizate de Grupul de lucru sunt disponibile pe site-ul CSM.


Programul de implementare

S-au identificat trei componente majore ale punerii în aplicare a NCC:

1. Componenta operaţional-administrativă

2. Componenta de (in)formare
2.1. formarea profesioniştilor
2.2. informarea populaţiei

3. E-formare gratuită, online
3.1. Codul civil comentat
3.2. Resurse onlineLansare proiect: imediat ce varianta oficială a Codului Civil republicat va apărea în Monitorul Oficial

1. Componenta operaţional-administrativă


1.1. Republicarea codului
- se va republica NCC cu modificările aduse prin legea de punere în aplicare în luna iulie 2011;
- Ministerul Justiţiei va asigura distribuirea gratuită a câte unui exemplar fiecărui judecător (ideal tuturor; obligatoriu civiliştilor).

1.2. Reorganizarea secţiilor şi tribunalelor comerciale
Până la 20 iunie preşedinţii de curţi şi tribunale au avut de răspuns la o circulară a preşedintelui CSM prin care s-a cerut opinia asupra reorganizării secţiilor şi tribunalelor comerciale, având în vedere dispoziţiile exprese din Legea nr. 71 din 2011.
Operaţiunile urmează a fi finalizate prin propunerile formulate de colegiile de conducere ale instanţelor către CSM, care le va supune aprobării în iulie şi septembrie 2011.
La nivelul ICCJ, reorganizarea se face la propunerea colegiului de conducere.

1.3. Alte chestiuni
- Registre, formulare: vor fi refăcute prin grija preşedinţilor de instanţe;
- împărţire aleatorie: în condiţiile în care fosta secţie comercială se va transforma într-secţia civilă a doua cu complete specializate în comercial, ECRIS permite împărţirea aleatorie între cele două secţii civile

1.4. Relaţia cu autorii şi editurile

Proiectul de faţă va fi prezentat profesorilor care au lucrat ca şi autori la coduri. De asemenea, va fi prezentat editurilor .2. Componenta de (in)formare

Această componentă se referă la mijloacele clasice de formare şi informare.

2.1. Formarea profesioniştilor în drept

- fiecare instituţie de formare va intensifica în următoare perioadă întâlnirile pentru discutarea instituţiilor din NCC .
- datorită timpului redus rămas la dispoziţie şi a interesului fiecărei categorii ca autorii codului să participe la cât mai multe astfel de întâlniri, se vor încuraja seminarile/conferinţele organizate în comun de către judecători, procurori, avocaţii, consilierii juridici, notari public, executori judecătoreşti, mediatorii ; în oraşele universitare vor fi implicate cadrele universitare. Membrii Grupului vor întocmi un calendar comun de evenimente care va fi distribuit în teritoriu, Preşedinţii Curţilor de Apel vor fi înştiinţaţi în acest scop de către CSM; atribuţiile de organizare a pregătirii profesionale revine vicepreşedinţilor din instanţe;
- fiecare categorie de profesionişti ai dreptului va pune la dispoziţia celorlalţi resurse umane şi logistice;
- la SNG există doua materiale „Instituţii de drept civil în noul cod civil” şi „Instituţia familiei în noul cod civil” care vor fi actualizate conform Legii 71; notarii, executorii şi procurorii au de asemenea suporturi de curs şi analize în lucru;
- orice întâlnire, conferinţă, eveniment pe NCC (dar nu numai) trebuie transmisă online, înregistrată şi publicată pe site , ori cel puţin documentele/prezentările utilizate să fie păstrate;
- deja s-a alcătuit la CSM o bază de date cu privire la articolele apărute în literatura de specialitate cu privire la noile coduri, începând cu anul 2009; listă care va fi publicată pe site-ul CSM;
- Ministerul Justiţiei a propus un plan de formare profesională individuală pe care l-a expediat instanţelor;
- INPPA este implicat în activităţi de formare prin conferinţe şi cursuri postuniversitare la Universitatea Bucureşti.

Se va pune accept pe dispoziţiile din Legea 71/2011 şi pe instituţiile noi din NCC.

În realizarea documentării, ambasadele ar putea ajuta cu indicarea unor cărţi de specialitate precum şi a unor experţi, poate chiar ca aceştia să vină în România pentru o conferinţă internaţională pe tema instituţiilor preluate în NCC .

Fonduri suplimentare vor putea fi utilizate din cadrul programului de suport al Elveţiei, imediat ce sumele vor fi disponibilizate, moment în care INM va finaliza proiectul de propunere a activităţilor.

2.2. Informare populaţie

Populaţia trebuie informată cu privire la noile drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor, cel puţin pentru a preveni litigiile. De aceea:
- e nevoie de broşuri tipărite pentru justiţiabili, distribuire în special în sediile de instanţe şi parchete, dar şi locurile publice precum şcoli, primării etc;
- trebuie dezvoltată o secţiune cu emisiuni TV disponibile online,
- trebuie alcătuite formulare pentru cereri de chemare în judecată disponibile online şi la instanţe (mai ales în perspectiva intrării în vigoare a noilor coduri de procedură).

Posturile TV sunt interesate de prezenţa în studio a unor experţi care să explice în câteva minute modificările aduse de NCC şi noile instituţii.
Site-urile comerciale (www.seminariionline.ro) sunt interesate de prezentarea unei instituţii din NCC într-un studio, cu transmisie online şi posibilitatea de a se pune întrebari în direct (concept webinarii).
Până în prezent şi-au arătat disponibilitatea Liviu Zidaru, Bodan Dumitrache, Gabriela Răducan – formatori INM.


3. Componenta de E-formare

Concept: Se va alcătui un site pentru NCC care să cuprindă toate informaţiile, de la cele privind componenţa comisiei care a lucrat pentru conceperea lui, până la explicaţii teoretice şi jurisprudenţă despre NCC. Practic va fi un cod civil comentat şi adnotat, disponibil gratuit online.

Importanţă Acesta va asigura formarea profesioniştilor în drept, dar şi unificarea practicii judiciare (pentru instituţiile vechi), respectiv crearea unei noi practici judiciare dar unitare (pentru instituţiile noi). Costurile de formare sunt reduse.

Proiectul desfăşurat pentru NCC va putea fi astfel pilot pentru următoarele noi coduri.


Principii: educare, unificare practică, transparenţă, gratuitate.
Proiectul va însemna un site public dedicat, în prima fază, doar codului civil, dar care se va extinde ulterior şi în privinţa celorlalte trei coduri. Site-ul reprezintă un proiect colaborativ, construit pe o platforma liberă tip wiki (ex: wikipedia), deschis colaboratorilor voluntari, cu caracter tehnic si enciclopedic.
Ulterior proiectul va fi scalat si la nivelul celorlalte coduri, pe măsura intrării lor în vigoare, astfel încât va căpăta configuraţia si funcţionalitatea unei enciclopedii juridice online.

Conţinut: site-ul public este construit din 3 parti componente:
a. codul civil, comentat si adnotat la nivel de articol si instituţie juridică;
b. biblioteca multimedia, cu posibilitatea încărcării unor fişiere text, audio sau video (ex: înregistrări seminarii, conferinţe, suporturi de curs s.a.);
c. dicţionar al termenilor juridici cuprinşi în codul civil.

Acces: Întreg conţinutul site-ului va fi accesibil în mod liber atât profesioniştilor cât şi publicului larg, fiind sub o licenţă deschisă tip creative commons care să permită preluarea informaţiilor, inclusiv pentru realizarea de lucrări derivate şi scop comercial, dar cu obligaţia citării sursei. Accesul din străinătate va putea constitui o modalitate de formare pentru juriştii de acolo (de ex, consulii) sau pentru străini ce intră în relaţii cu element de extraneitate.

Aspecte tehnice:
- domeniul de internet: e deja achiziţionat www.iurispedia.ro şi va fi cedat în mod gratuit şi permanent către CSM;
- găzduire site: va fi asigurată în mod gratuit voluntar de Bogdan Stăncescu.
- platforma tehnică: va fi asigurată în mod gratuit voluntar de Bogdan Stancescu
- administratori: e nevoie de 10 oameni, împărţiţi pe cărţi. Asociaţia LideriJust s-a oferit în acest sens


Aspecte ce ţin de content:

Se va acorda prioritate: instituţiilor noi, normelor tranzitorii şi secţiunii referitoare la dreptul familiei.

Regulile de postare vor fi clare; plagiatul nu va fi acceptat; responsabilitatea aparţine contributorilor.

Contributorii vor fi profesionişti ai dreptului sau studenţi la drept care vor putea posta numai după ce se loghează, indicând date reale de identitate. Este vorba de magistraţi, avocaţi, profesori, magistraţi pensionari, asimilaţii magistraţilor, notari, grefieri cu studii juridice, studenţi la drept, formatori. Un contributor va putea modifica sau chiar şterge ceea ce un altul a scris; controlul reciproc va duce la creşterea în valoare a comentariului. În caz de erori, administratorii pot decide revenirea la forma anterioară a comentariului. În plus faţă de pagina comentată, va exista câte o pagină pentru discuţii între contributori.

Vor fi trimise invitaţii la Facultăţi unde conturile se vor crea personalizate pentru profesori. Profesorii sunt consideraţi participanţi deosebiţi şi vor beneficia de pagină freezed.

Editorii au rol de administratori şi vor asigura asistenţa de natură tehnică şi gestionarea informaţiilor pe site (corecturi, preluarea materialelor de la contributorii ce nu postează direct, eliminare contributori ce încalcă regulile). Sunt asiguraţi din rândul asociaţiei LideriJust.

Consiliul Ştiinţific: se va stabili câte un responsabil pe carte din cadrul membrilor Grupului Interinstituţional sau chiar al autorilor codului, care va interveni în situaţii ce nasc interpretări total diferite. Pentru Cartea a 7-a s-a oferit prof.univ.dr Augustin Fuerea.

Conţinutul paginii comentate

Se va urmări pentru comentariu întocmai structura codului: carte, titlu, capitol, secţiune, sub-secţiune, instituţie, articol de lege. Contributorii vor decide ce anume vor comenta, urmărind însă următoarea structură:

1. textul articolului (varianta oficială, va fi introdusă automat)

2. punere în aplicare: potrivit Legii 71/2011

3. expunere de motive: se va referi la istoricul reglementării (dacă e un text preluat din vechea legislaţie, se va indica corespondenţa cu acesta), expunerea de motive (potrivit explicaţiilor oficiale de pe site-ul Parlamentului din tezele prealabile, expunerea de motive la cod, expunerea de motive la Legea 71) sau legislaţia din dreptul UE a cărei implementare o asigură.

4. comentariu doctrinar: pentru instituţiile vechi, se va utiliza ca bibliografie doctrina existentă şi referirile jurisprudenţiale relevante; pentru instituţiile preluate din coduri străine, se va identifica doctrina şi jurisprudenţa corespunzătoare din străinătate. Achiziţiile se pot face de CSM.

5. jurisprudenţă: se vor ataşa hotărârile relevante, scopul declarat al acestei secţiuni este unificarea practicii prin folosirea unor repere unice jurisprudenţiale. Fiecărui articol/instituţii comentate din NCC i se va ataşa practica relevantă: pentru instituţiile vechi trebuie identificate soluţiile de practică judiciară nediscutabile (din practica deja publicată şi în ordinea importanţei ierarhice a instanţelor – aici rolul ICCJ prin Serviciul de legislaţie, studii şi documentare este esenţial). Acolo unde sunt soluţii divergente colectivul ştiinţific trebuie să decidă (ceea ce va ajuta la unificarea practicii, care de multe ori provine din necunoaşterea unor astfel de hotărâri de referinţă). Pentru instituţiile noi, pe măsură ce instanţele vor soluţiona litigii, hotărârile relevante trebuie rapid preluate şi publicate pe site, pentru a servi ca model (ceea ce va ajuta la crearea unei jurisprudenţe unitare).

6. corelaţii cu alte norme: izvoare (constituţionale etc), reflectare în alte legi (ex. legi speciale), relaţii cu alte articole (din Codul civil sau altele), incidenţa altor reglementări (de ex, Regulamente UE)

7. elemente de drept comparat

8. bibliografie: se va încuraja raportarea la bibliografia disponibilă online.

Coordonator Grup,

Jud. Cristi Danileţ
Membru CSM