Proiectul Regulamentului SAJ

UNBR a transmis barourilor membre spre analiza si dezbaterea avocatilor proiectul Regulamentului SAJ propus spre adoptare de domnul av.Ion Ilie Iordachescu, membru CP.
Adresam membrlor Baroului Cluj rugamintea de a studia materialul publicat alaturat si de a formula si inregistra la sediul baroului observatii scrise cu privire la acest proiect de Regulament, pana la sfarsitul lunii octombrie, pentru ca aceste observatii sa fie centralizate si comunicate UNBR inaintea datei de 15 noiembrie 2011.