Informare privind organizarea seminariilor regionale in cadrul proiectului "Justitie in interesul copilului"

În atenţia decanilor barourilor


Stimată Doamnă/Stimate Domnule Decan,

Vă rugăm să faceţi cunoscut membrilor baroului Dvs., prin publicare pe pagina web a baroului, comunicatul anexat prezentei adrese, privitor la organizarea de către Fundaţia Scheherazade, în parteneriat cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Public, Institutul Naţional al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, a seminariilor regionale organizate in cadrul proiectului „Justiţie in interesul copilului”, proiect finanţat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti.
Conferinţele regionale vor avea loc în perioada 15 septembrie – 27 octombrie 2011 conform calendarului si cu tematica menţionată în anexă.

Cu distinse salutări colegiale,

Av. Dr. Dan Oancea
Vicepreşedinte U.N.B.R.

02 septembrie 2011

 

Seminar Regional TENDINŢE ACTUALE ÎN JUSTIŢIA PENTRU COPIL ŞI FAMILIE , Sibiu 29 septembrie 2011