Examen de primire in profesia de avocat sesiunea octombrie 2011

Examen de primire in profesia de avocat - sesiunea octombrie 2011
Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:
- vineri, 07 octombrie 2011 - proba scrisă grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;
- luni, 17 octombrie 2011 - proba scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii, cu subiecte diferenţiate, în funcţie de dobândirea / nedobândirea calităţii de avocat stagiar;
- marţi, 18 octombrie 2011 - proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru candidaţii care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice;
- miercuri, 19 octombrie 2011 - proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii, cu subiecte diferenţiate, în funcţie de dobândirea / nedobândirea calităţii de avocat stagiar;


Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou.
Centrul teritorial Cluj-Napoca va organiza examenul pentru barourile : Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Mureş, Sibiu şi Alba.

 
Inscrierile vor incepe in data de 6 septembrie 2011. Cererile si actele necesare vor fi depuse cu cel putin 25 de zile inainte de data examenului
.


Actele necesare pentru dosarul de inscriere la examenul de primire in profesie sesiunea octombrie 2011 :

- cerere tip
- copie xerox carte de identitate
- copie legalizata de pe certificatul de nastere, casatorie (unde este cazul)
- copie legalizata de pe diploma de licenta ; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
- certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii
- certificat de sanatate fizica de la medicul de familie
- certificat psihiatric de la Centrul de Diagnostic si Tratament Cluj (Str.Motilor)
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original
- C.V.
- 2 fotografii tip legitimatie
- 2 dosare plic


ATENTIE !! Actele se depun in 2 EXEMPLARE (al doilea exemplar in copie simpla cu mentiunea "conform cu originalul")


TAXE percepute :
- taxa de examen - 800 lei (exclusiv TVA) şi se va achita în contul I.N.P.P.A. Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2011”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2011

Pentru detalii privind organizarea si desfasurarea va rugam consultati Hotararea nr.04/2011 a Consiliului UNBR - REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, precum si Hotararea nr.58/2011 a Consiliului UNBR - masuri privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat sesiunea octombrie 2011.