Hotarari Congresul Avocatilor 2011

Hotararea nr.1  - Privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului UNBR

Hotararea nr.2 - Privind aprobarea executiei bugetare a UNBR pe anul 2010

Hotararea nr.3 - Privind aprobarea proiectului de buget al UNBR pe anul 2011

Hotararea nr.4 - Privind aprobarea executiei bugetare a Casei de Asigurari a Avocatilor pe anul 2010

Hotararea nr.5 - Privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurari sociale pensii pentru avocati

Hotararea nr.6 - Privind alegerea Consiliului UNBR

Hotararea nr.7 - Privind alegerea Consiliului de Administratie al CAA

Hotararea nr.8 - Privind alegerea Comisiei Centrale de Cenzori a UNBR

Hotararea nr.9 - Privind aprobarea Comisiei de Cenzori a CAA

Hotararea nr.10- Privind constituirea Comisiei Centrale de Disciplina

Hotararea nr.11- Privind constituirea Fondului de solidaritate al Avocatilor

Hotararea nr.12- Privind aprobarea programului de pregatire profesionala continua a avocatilor pe perioada 2011-2015

Hotararea nr.13- Privind modificarea si completarea Statutului CAA

Hotararea nr.14- Privind validarea modificarilor si completarilor aduse Statutului profesiei de avocat si Statutului CAA

Hotararea nr.15- Privind aprobarea modificarilor si completarilor aduse Statutului profesiei de avocat de Comisia desemnata de Consiliul UNBR si aprobate prin Hotararea nr.258 din 9 iunie 2011 a Consiliului UNBR