ANUNT IMPORTANT INPPA Cluj

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
Centrul Teritorial Cluj

A N U N Ţ

ÎNSCRIERE CURSURI INPPA STAGIARI 2011
Serie excepţională

Înscrierile pentru anul de pregătire profesională iniţială 2011 organizat de I.N.P.P.A. se fac în perioada 19 - 28 aprilie 2011.

În anul de pregătire profesională iniţială 2011- serie exceptionala pot fi admişi avocaţii stagiari care fac dovada efectuării unui an de stagiatură calculat de la data înscrierii în evidenţele (pe tabloul) baroului până la data de 30 aprilie 2011 inclusiv.

Avocaţii stagiari care au fost declaraţi respinşi ori nu s-au prezentat cel puţin o dată la examenul de definitivare în profesie vor putea fi admişi numai cu acordul scris al consiliului baroului din care fac parte.

Dosarele se depun la secretariatul Centrului Teritorial Cluj al I.N.P.P.A. (Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca nr. 4 ap. 16 – de luni până vineri, între orele 12.00-14.00) şi vor cuprinde:
- cererea de înscriere eliberată de secretariat, poate fi descarcată
http://www.inppa-cluj.ro/info/pregatire-initiala/formulare
- copii atestate de avocat ca fiind conforme cu originalul după: cartea de identitate, legitimaţia/cardul de identitate pentru avocat valabil pentru anul în curs, diploma de licenţă şi foaia matricolă, decizia de primire în profesia de avocat, decizia de înscriere în barou, contractul actual de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei.

Taxa de înscriere este în cuantum de 700 lei si se achită astfel:
- numerar, în momentul depunerii dosarului
- prin transfer bancar în contul INPPA CENTRUL TERITORIAL CLUJ deschis la Banca Transilvania : RO81 BTRL 0130 1205 S425 23XX ( în acest caz, in momentul depunerii dosarului se va prezenta copie după ordinul de plată)

Cursanţii I.N.P.P.A. vor achita în perioada premergătoare examenului de absolvire a Institutului o taxă de examinare în cuantum de 700 de lei