Comunicare UNBR - Revista Avocatul

Către TOATE BAROURILEÎn atenţia Doamnei / Domnului Decan,Stimată Doamnă Decan,Stimate Domnule Decan,

Vă informăm că revista AVOCATUL, publicaţie editată de Uniunea Naţională a Barourilor din România, va trata în acest an, cu precădere, subiecte legate de evoluţia cadrului legislativ privind profesia de avocat în lumina modificărilor survenite prin adoptarea Legii nr. 270/2010 şi emiterea OUG nr. 10/2011, aspecte privind aplicarea şi interpretarea legislaţiei profesiei de avocat, precum şi repere de interes din activitatea barourilor.În acest scop, vă adresăm rugămintea ca cel mai târziu până la data de 13 mai 2011 să ne transmiteţi în format electronic, pe adresa de email a UNBR (unbr@unbr.ro), materialele pe care le consideraţi relevante a fi publicate în revistă, cu menţiunea ca în subiectul mesajului prin care transmiteţi articolul către U.N.B.R. să faceţi precizarea „pentru revista Avocatul 2011”.Vă reamintim că în conformitate cu art. 4 alin (1) şi (2) din Hotărârea nr. 448 a Consiliului UNBR din 21 februarie 2009 pentru aplicarea Hotărârii nr. 14 a Congresului avocaţilor (2008) privind pregătirea profesională a avocaţilor şi pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale iniţiale a avocaţilor, pentru articolele publicate în revista „Avocatul” este aplicabilă procedura de recunoaştere a numărului de ore de pregătire profesională continuă.

PREŞEDINTE U. N. B. R.av. dr. Gheorghe FLOREA