Solicitare U.N.B.R. - examen definitivat 23-27 martie 2011

U.N.B.R.

02/02/2011

Către,

TOATE BAROURILE

În atenţia Domnului / Doamnei DECAN

Vă rugăm să comunicaţi de urgenţă la U.N.B.R. tabel nominal cu numele avocaţilor stagiari care îndeplinesc condiţiile de participare la examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv - Sesiunea 23 - 27 martie 2011.

Menţionăm că în şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 28 - 29 ianuarie 2011 s-a constatat, în raport de comunicările efectuate de către barouri, că examenul se va da la următoarele discipline: Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat (exercitarea profesiei de avocat, disciplina, etica şi deontologia profesională, asigurările sociale ale avocaţilor, perfecţionarea pregătirii profesionale a avocaţilor); Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul familiei, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Drept comercial şi dreptul societăţilor comerciale (contracte comerciale; societăţi comerciale).

Susţinerea examenului a fost decisă în cadrul şedinţei Consiliului U.N.B.R. din 11 decembrie 2010 şi făcută publică prin postarea pe site-ul U.N.B.R. a Hotărârii nr. 981/11 decembrie 2010 privind calendarul desfăşurării şedinţelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., ale Consiliului U.N.B.R. şi a examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv în cursul semestrului I al anului 2011, cu respectarea Regulamentului - cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr.268/22 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislaţia ce se va avea în vedere este cea în vigoare la data examenului, întrucât avocaţii sunt obligaţi să cunoască reglementările legale la zi.

Urmare intrării în vigoare a Legii nr. 270/2010, susţinerea examenului se va face prin gruparea barourilor pe lângă centrele teritoriale ale Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA care funcţionează în prezent.

Gruparea barourilor în vederea susţinerii examenului va fi decisă în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 19 februarie 2011.

Decanii şi consiliile barourilor sunt rugaţi să aducă la cunoştinţa candidaţilor din cadrul fiecărui barou, conţinutul prezentului anunţ.

PREŞEDINTE U. N. B. R.

av. dr. Gheorghe FLOREA