Anunt Baroul Dolj - Inscriere cursuri avocati stagiari

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
Centrul Teritorial Craiova

A N U N Ţ
ÎNSCRIERE CURSURI INPPA STAGIARI 2011

Înscrierile pentru anul de pregătire profesională iniţială 2011 organizat de I.N.P.P.A. se fac în perioada 15 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011.

În anul de pregătire profesională iniţială 2011 pot fi admişi avocaţii stagiari care fac dovada efectuării unui an de stagiatură calculat de la data înscrierii în evidenţele (pe tabloul) baroului până la data de 1 martie 2011 inclusiv.

Avocaţii stagiari care au fost declaraţi respinşi ori nu s-au prezentat cel puţin o dată la examenul de definitivare în profesie vor putea fi admişi numai cu acordul scris al consiliului baroului din care fac parte.

Dosarele se depun la secretariatul Centrului Teritorial Craiova al I.N.P.P.A. (Craiova, Calea Bucureşti, Bl.17D mezanin, cod 200678) şi vor conţine cererea de înscriere (eliberată de secretariat) însoţită de următoarele documente, în copii atestate de avocat ca fiind conforme cu originalul: cartea de identitate; legitimaţia/cardul de identitate pentru avocat valabil pentru anul în curs; diploma de licenţă şi foaia matricolă; decizia de primire în profesia de avocat; decizia de înscriere în barou; contractul actual de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei.

Avocaţii stagiari declaraţi admişi vor depune la secretariatul Centrului Teritorial Craiova al I.N.P.P.A. până la data de 15 februarie 2011, dovada plăţii taxei de înscriere în cuantum de 700 lei (în contul RO12 RNCB 0134 0416 5590 0008 deschis la B.C.R. Craiova).

Toţi cursanţii I.N.P.P.A. vor achita în perioada premergătoare examenului de absolvire a Institutului o taxă de examinare în cuantum de 700 de lei (RO12 RNCB 0134 0416 5590 0008 deschis la B.C.R. Craiova).