URGENT !!!! IMPRIMATE TIPIZATE

 

ATENTIE !!!! AVOCATII COLABORATORI (STAGIARI SAU DEFINITIVI) NU AU DREPTUL LA FORMULARE INDIVIDUALE CI VOR UTILIZA FORMULARELE FORMEI DE EXERCITARE A PROFESIEI TITULARE. Ca atare, cererile inregistrate de avocatii colaboratori nu vor putea fi onorate. 

 

IN ATENTIA TUTUROR AVOCATILOR !! CONSULTATI HOTARAREA NR.168/2010 A CONSILIULUI BAROULUI CLUJ SI HOTARAREA NR.725/2010 A CONSILIULUI U.N.B.R. PRIVIND TIPIZAREA CONTRACTELOR DE ASISTENTA JURIDICA SI A IMPUTERNICIRILOR AVOCATIALE CU DATA DE 1 IANUARIE 2011

                                     HOTARAREA NR. 168 / 04.11.2010

Consiliul Baroului Cluj reunit în şedinţa din 4 noiembrie 2010 , luând în discuţie punerea în aplicare a dispoziţiilor Hotărârii nr.725/20.03.2010 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România privind tipărirea , înserierea şi distribuirea imprimatelor „Contract de asistenţă juridică” - anexa nr.1 şi „Împuternicire avocaţială” – anexa nr.2 la Statutul profesiei de avocat :

                                                       H O T A R A S T E

1. În vederea implementării dispoziţiilor Hotărârii nr.725/20.03.2010 a Consiliului U.N.B.R. toţi membrii Baroului Cluj sunt obligaţi ca până la data de 26 noiembrie 2010 să depună la secretariatul baroului opţiunea scrisă cu privire la cele două variante de alocare a seriilor numerice pentru formularele tipizate („Contract de asistenţă juridică” - anexa nr.1 şi „Împuternicire avocaţială” – anexa nr.2 la Statutul profesiei de avocat) , respectiv :
1.a. Opţiunea de comandă a carnetelor care conţin un număr de 50 serii numerice - prevăzută la art.1 alin.2 din Hotărârea nr.725/20.03.2010 a Consiliului U.N.B.R.
1.b. Opţiunea emiterii în mod individual a formularelor de mai sus cu rezervarea seriilor numerice - conform alineatelor 6,7 şi 8 ale art.1 din Hotărârea nr.725/20.03.2010 a Consiliului U.N.B.R.

2. Avocaţii care vor opta pentru varianta 1.a. din prezenta hotărâre, sunt obligaţi să comunice odată cu opţiunea şi comanda fermă pentru numărul de exemplare necesar pentru anul 2011, iar avocaţii care optează pentru varianta 1.b. din prezenta hotărâre sunt obligaţi să indice şi numărul de serii numerice necesar pentru anul 2011 în vederea rezervării.

3. Optiunea pentru numarul de formulare prevăzută la art.2 din prezenta hotărâre trebuie să aibă în vedere seturi de câte 50 de serii numerice.

4. Cei care până la data de 26 noiembrie 2010 nu vor exprima în scris opţiunea , vor fi consideraţi din oficiu că au optat pentru forma prevăzută la art.1 alin.6-8 din Hotărârea nr.725/20.03.2010 a Consiliului U.N.B.R., urmând a le fi alocate câte 50 de serii numerice din fiecare tip de formular.


5. Termenul limită pentru utilizarea formularelor alocate pentru anul 2011 este 31.12.2011.

6. La seriile alocate prevăzute de art.1 alin.4 din Hotărârea nr.725/20.03.2010 a Consiliului U.N.B.R. se va adauga litera A pentru seriile alocate variantei 1.a. din prezenta hotărâre, respectiv adauga litera B pentru seriile alocate variantei 1.b. din prezenta hotărâre.

7. Seriile alocate vor fi afişate pe site-ul baroului de la momentul alocării până la sfârşitul anului 2011.

8. Este mandatată d-na av. Dr Gherman Doina Maria pentru demersurile necesare imprimării.


Hotărârea poate fi atacată la Consiliul U.N.B.R. în temeiul art.63 lit.p din Legea nr.51/1995 , şi a art.76 alin.1 din Statutul profesiei de avocat.CONSILIUL BAROULUI CLUJ
            Decan,
Dr. Av. Stanca Ioana GIDRO

ATENTIE !!!! AVOCATII COLABORATORI (STAGIARI SAU DEFINITIVI) NU AU DREPTUL LA FORMULARE INDIVIDUALE CI VOR UTILIZA FORMULARELE FORMEI DE EXERCITARE A PROFESIEI TITULARE. Ca atare, cererile inregistrate de avocatii colaboratori nu vor putea fi onorate.