PREMIUL ”BALANTA DE CRISTAL A JUSTITIEI”

 
PREMIUL ”BALANTA DE CRISTAL A JUSTITIEI”


 
Începând cu 2005, Consiliul Europei si Comisia Europeană organizează un concurs având ca scop descoperirea si punerea în valoare a practicilor inovatoare si eficace în materie de organizare a tribunalelor sau de punere în funcțiune a procedurilor judiciare utilizate în sânul jurisdicțiilor statelor embre ale UE (de exemplu, initiative ale presedinţilor de instanţă, a grefelor, a barourilor), care merită să fie aduse în atenţia factorilor publici de decizie ai comunităţii judiciare,urmărindu-se astfel ameliorarea funcţionării serviciului public de justiţie.
Premiul este decernat de un Juriu format din practicieni ai dreptului european.
În cursul precedentelor ediţii, premiul a privit fie dreptul penal (2009), fie domeniul civil (2005,2006 şi 2008).
Pentru prima oară, în 2010, premiul ”Balanţa de Cristal a Justiţiei” va acoperi atât domeniile dreptului penal cât şi cele ale dreptului civil.
Dosarele de candidatură pentru proiectele provenite de la asociaţiile de profesionişti ai justiţie, parchete, servicii de probaţiune, administraţiile penitenciare, organizaţii non-guvernamentale precum şi orice altă structură având responsabilităţi în sistemele judiciare ale statelor membre ale UE sau ale Consiliului Europei trebuie să răspundă criteriilor de eligibilitate figurând în Regulament.
Data limită a depunerii candidaturilor este 30 iunie 2010.