Proiect de lege privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor

Presedintele U.N.B.R. roaga avocatii sa transmita în scris, la Ministerul Justitiei, puncte de vedere, propuneri, observatii în legatura cu Proiectul legii privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor publicat în vederea dezbaterii publice de catre Ministerul Justitiei pe site-ul www.just.ro, împreuna cu Expunerea de motive.