Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.51/1995

In atentia tuturor avocatilor !! Ministerul Justitiei, a publicat la data de 20 aprilie 2010, pe site-ul www.just.ro spre dezbatere publica, proiectul de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat împreuna cu Expunerea de motive.

 

"În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Justitiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Observatiile si propunerile cu privire la proiect pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justitiei (str. Apollodor, nr.17, sector 5, Bucuresti), pe fax la numarul  037 204 1195  sau la urmatoarele adrese de e-mail: dean@just.ro, cirimia@just.ro, george.miclaus@just.ro."