URGENT !! INPPA PREGATIRE INITIALA

I.N.P.P.A CENTRUL TERITORIAL CLUJ

ANUNŢĂ

Deschiderea oficială a anului de pregătire profesională iniţială 2010 în data de 15 martie 2010


Înscrierile se fac la secretariatul din str. Pavel Roşca nr. 4 ap. 15, în perioada 25 februarie – 5 martie 2010, între orele 10.30- 14.00, pe baza dosarelor care vor conţine:
- Cererea de înscriere (eliberată de secretariat)
- Cópii atestate de avocat ca fiind conforme cu originalul după următoarele acte: carte de identitate, legitimaţie/card de identitate pentru avocat valabil pentru anul în curs, diploma de licenţă şi foaie matricolă, decizia de primire în profesia de avocat şi înscriere pe tabloul av. stagiari, contract actual de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei
- acordul Baroului de care aparţine avocatul pentru urmarea cursurilor la INPPA Cluj-Napoca ( având în vedere că acesta nu va mai participa la conferinţele de stagiu organizate la Baroul respectiv )
- dovada de plată a taxei de înscriere în cuantum de 700 lei (în contul INPPA Centrul Teritorial Cluj nr. RO81BTRL01301205S42523XX deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca

Cursurile se desfăşoară pe o perioadă de 9 luni ( pe parcursul a 3 module de pregătire) şi se adresează avocaţilor stagiari cu o vechime de 1 an, finalizându-se cu examenul de absolvire al Institutului , examen ce echivalează cu cel de dobândire a calităţii de avocat definitiv.

Informaţii despre programele de studiu şi orarul cursurilor vor publicate înaintea deschiderii oficiale.


INPPA CENTRUL TERITORIAL CLUJ
Secretariatul,