Depunere copie Declaratia 200

Amintim tuturor membrilor Baroului Cluj obligativitatea de a depune, pana cel mai tarziu la data de 30 septembrie 2009, o copie a declaraţiei de venituri din profesii libere (Declaratia 200) înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice pentru anul 2008, cu menţiunea, sub semnăturăşi ştampilă, a cuantumului veniturilor realizate din profesia de avocat, asa cum este dispus prin Hotararea nr.4/2006 modificata prin Hotararea nr.114/2007 a Consiliului Baroului Cluj.